Om tilsynskalenderen

Årlig frist for å registrere tilsyn i tilsynskalenderen er 1. desember.
I tillegg vil det være en samordningsprosess gjennom året, der også tilsyn som planlegges gjennom året vil bli registrert i tilsynskalenderen. Hendelsesbaserte tilsyn med tilhørende rapporter kan registreres fortløpende gjennom året i tilsynskalenderen.

Status for hvert tilsyn og forvaltningsrevisjon vil endre seg og her er statusene med forklaringer:

Roller i Tilsynskalender

Du kan se oversikt over planlagte og utførte tilsyn og forvaltningsrevisjoner (inkludert rapporter) uten å ha en rolle i kalenderen.

Dersom du skal registrere inn tilsyn eller forvaltningsrevisjoner kan du søke om å få en tildelt en rolle i kalenderen. Se lenke og mer informasjon om din aktuelle rolle lengre nede på siden.

Frister for kommunen

Frist for kommunen for å komme med tilbakemelding til Statsforvalteren vil variere. Se Statsforvalteren i hvert fylke sine regionale rutiner eller kontakt samordner i hvert ditt fylke.

Lenker til hvert fylkes Statsforvalter finner du i toppmenyen på denne siden

Jeg skal legge inn tilsyn på vegne av Statsforvalteren eller en statlig tilsynsetat

Med rollen «statlig tilsynsetat» kan du:

Det presiseres at det er KUN statlige tilsynsetater som fører tilsyn direkte med kommunene som har behov for å søke om rolle.

Søk om rolle som "statlig tilsynsetat"

Frister

Frist for å registrere tilsyn er 1. desember. Rekker du ikke fristen er det mulig å registrere fortløpende gjennom året.

Jeg er ansatt i et kontrollutvalgssekretariat

Hvis du jobber i et kontrollutvalgssekretariat som har ansvaret for å registrere planlagte og gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Tilsynskalenderen, kan du få en bruker i Tilsynskalender. Med rollen «kontrollutvalgssekretariat» kan du:

Søk om rolle som "kontrollutvalgssekretariat"

Frister for registering av forvaltningsrevisjoner

Det er ingen frist for å registre forvaltningsrevisjoner. De bør registreres når de er bestilt av kommunestyret.

Jeg er forvaltningsrevisor

Hvis du jobber i et revisjonsselskap, kan du ikke få en bruker i Tilsynskalender. Du kan likevel ta ut relevant informasjon om tilsyn og forvaltningsrevisjoner uten å være logget inn. Forvaltningsrevisjoner blir registrert i Tilsynskalender av kontrollutvalgssekretariatet for den aktuelle kommunen.