Brukere og roller i Tilsynskalender

Husk at du ikke trenger å være innlogget for å bruke Tilsynskalender. Mesteparten av informasjonen er tilgjengelig for deg som ikke har bruker. Hvis du har behov for å logge inn for å gjøre arbeidsoppgaver i Tilsynskalender kan du søke om å få en bruker. Finn din rolle lengre nede på siden og se om du møter kravene.

Dette kan du gjøre i Tilsynskalender uten å logge inn:

Jeg er ansatt i en kommune eller fylkeskommune

Alle kommuner har mulighet til å få en bruker i Tilsynskalender. Som bruker representerer du kommunedirektøren i din kommune. Med denne rollen kan du:

Frister

Frist for kommunen å komme med tilbakemelding til Statsforvalteren vil variere. Se Statsforvalteren i hvert fylke sine regionale rutiner eller kontakt samordner i hvert fylke.

Lenker til hvert fylkes Statsforvalter finner du i toppmenyen på denne siden

Søk om bruker

For å kunne søke om bruker i Tilsynskalender på vegne av en kommune må du oppfylle følgende krav:

Hver kommune kan ha maks to brukere med denne rollen.

Søk om rolle

Jeg er ansatt hos Statsforvalteren eller en statlig tilsynsetat

Hvis du jobber med tilsyn hos Statsforvalteren eller i en statlig tilsynsetat kan du få en bruker i Tilsynskalender. Med denne rollen kan du:

Det presiseres at det er KUN statlige tilsynsetater som fører tilsyn direkte med kommunene som har behov for å søke om rolle.

Registrere tilsyn

Du må sjekke om det er forvaltningsrevisjoner med samme tema i den perioden du ønsker å føre tilsynet. Hvis det er en overlapp, bør du vurdere å ikke føre tilsynet eller flytte det til en annen periode. Du må være logget inn for å registrere et nytt tilsyn.

Frister

Frist for å registrere tilsyn er 1. desember. Rekker du ikke fristen er det mulig å registrere fortløpende gjennom året.

Søk om bruker

For å kunne søke om bruker i Tilsynskalender med rolle som tilsynsetat må du oppfylle følgende krav:

Søk om rolle

Jeg er ansatt i et kontrollutvalgssekretariat

Hvis du jobber i et kontrollutvalgssekretariat som har ansvaret for å registrere planlagte og gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Tilsynskalenderen kan du få en bruker i Tilsynskalender. Med denne rollen kan du:

Søk om bruker

For å kunne søke om bruker i Tilsynskalender med rolle som kontrollutvalgssekretariat må du oppfylle følgende krav:

Hvert sekretariat kan ha maks to brukere i denne rollen

Søk om rolle

Frister

Det er ingen frist for å registre forvaltningsrevisjoner. De bør registreres når de er bestilt av kommunestyret.

Jeg er forvaltningsrevisor

Hvis du jobber i et revisjonsselskap, kan du ikke få en bruker i Tilsynskalender. Du kan likevel ta ut relevant informasjon om tilsyn og forvaltningsrevisjoner uten å være logget inn. Forvaltningsrevisjoner blir registrert i Tilsynskalender av kontrollutvalgssekretariatet for den aktuelle kommunen.