Brukerstøtte

Det er Statsforvalterens fellestjenester som har brukerstøtte for tilsynskalenderen. Statsforvalterens fellestjenester har en elektronisk løsning for å melde inn feil eller forespørsel om hjelp.

Gå til brukerstøtte

Tilbakemelding

Det er statsforvalterene sitt nettverk for samordnere som har faglig ansvar for forvaltning og utvikling av tilsynskalenderen. Det er Statsforvalteren i Nordland som i denne perioden leder dette nettverket.

Vi er interessert i å høre om dine erfaringer – hva fungerer bra og mindre bra? Innspillene vil vi ta inn i arbeidet med å videreutvikle tilsynskalenderen

Kontakt

Regie Sjø, Rågiver, Statsforvalteren i Nordland