Statlige tilsynsetater

Dette er de statlige tilsynsetatene som fører direkte tilsyn med kommuner og fylkeskommuner og som omfattes av samordningsplikten til Statsforvalteren.

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

https://www.dsb.no/

STATENS HELSETILSYN

https://www.helsetilsynet.no/

STATENS KARTVERK

https://kartverket.no/

STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL

https://www.statsforvalteren.no/More-og-Romsdal/

STATSFORVALTAREN I ROGALAND

https://www.statsforvalteren.no/Rogaland/

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

https://www.statsforvalteren.no/vestland/

STATSFORVALTEREN I AGDER

https://www.statsforvalteren.no/agder/

STATSFORVALTEREN I INNLANDET

https://www.statsforvalteren.no/innlandet/

STATSFORVALTEREN I NORDLAND

https://www.statsforvalteren.no/Nordland/

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN

https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK

https://www.statsforvalteren.no/troms-finnmark/

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG

https://www.statsforvalteren.no/Trondelag/

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK

https://www.statsforvalteren.no/vestfold-og-telemark/

Statsforvalteren

https://statsforvalteren.no