Statlige tilsynsetater

Dette er de statlige tilsynsetatene som fører direkte tilsyn med kommuner og fylkeskommuner og som omfattes av samordningsplikten til Statsforvalteren.

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

https://www.dsb.no/

STATENS HELSETILSYN

https://www.helsetilsynet.no/

STATENS KARTVERK

https://kartverket.no/

STATSFORVALTEREN

https://statsforvalteren.no