Oversikt over tilsyn og forvaltningsrevisjoner utført i kommuner og fylkeskommuner i Norge

Om Tilsynskalender

I Tilsynskalender får du oversikt over alle statlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner i kommuner og fylkeskommuner som har fått fastsatt en dato for gjennomføring. Du kan også finne rapporter for utførte tilsyn og revisjoner. Du trenger ikke å logge inn for å finne informasjon og laste ned rapporter.

Søk om bruker

Hvis du jobber i en kommune, fylkeskommune, statlig tilsynsetat eller Statsforvalteren kan du be om å få tilgang som bruker for å logge inn i Tilsynskalender. Her kan du lese mer om hvilke muligheter de ulike rollene gir deg og se om du møter kravene for å søke om bruker.

Les om rollene i Tilsynskalender og søk om bruker